Tillæg VII til Spildevandsplan 2013

Formålet med tillæg nr. VII til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for separatkloakering af et erhvervsområde i Lynge beliggende i et nyt opland ND2.

I hovedtræk drejer tillægget sig om:

  • gennemførelse af kloakering af 2 matrikler
  • indlemmelse af 2 matrikler i kloakeret opland

Et forslag til tillæg VII til spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring fra 16. oktober til 13. december 2020.

Tillægget til spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 25. februar 2021.