Plangrundlag

Spildevandsplanen er en del af det danske plansystem. Det betyder, at den skal følge de retningslinjer, der udstikkes i overordnede planer og må ikke være i modstrid med disse.

I menupunkterne er de forskellige planer, som spildevandsplanen er afhængig af, beskrevet.