Retningslinjer og tilladelser

I menupunkterne herunder kan læses, hvad man som borger og virksomhed i Allerød Kommune kan forvente af spildevandsforsyningen og kommunen i forhold til håndtering af regn- og spildevand og hvad man forventes selv at tage hånd om.