Udledninger fra renseanlæg

Alle tre renseanlæg overholder deres udledningskrav. I 2011 var stofmængderne, der blev udledt fra de tre renseanlæg som angivet i tabellen.

Udledninger fra kommunale renseanlæg 2012dledninger fra kommunale renseanlæg 2012

Renseanlæg BI5
kg/år
Total-N
kg/år
Total-P
kg/år
Lillerød 4.609 5.698 1.081
Lynge 651 1.468 159
Sjælsmark 1.721 2.138 398