Kloakeringsformer

Der findes fire typer af kloakering i Allerød Kommune:

Fælleskloak
Fælleskloak er hvor regn- og spildevand i et rør ledes til rensning på renseanlæg.

Separatkloak
Separatkloak er når spildevand ledes til rensning på renseanlæggene via en kloakledning, mens regnvandet via et separat ledningssystem ledes til recipient.

Separatkloak med nedsivning af tagvand
Separatkloak med nedsivning af tagvand på den enkelte grund. Spildevandet ledes til rensning på renseanlæggene, tagvand fra den enkelte parcel nedsives i faskiner, mens vej- og pladsvand via et separat ledningssystem ledes til recipient.

Spildevandskloak
Spildevandet ledes til renseanlægget. Der kloakeres ikke for regnvand.

De ældste byområder er forsynet med fællessystem. Siden 1976 har den overordnede strategi været at separatkloakere med nedsivning af tagvand i de områder, hvor nedsivning er mulig. I Allerød Kommune kloakeres nye områder primært for spildevand med nedsivning af regnvand på egen grund (separatkloak med nedsivning af tagvand). Der kan dog undtagelser, hvor forholdene ikke er til nedsivning.

Nogle af kloakeringsprincipperne anvendes ikke i dag ved nykloakeringer, men findes stadig især i de ældre bydele.