Lynge Renseanlæg

Lynge Renseanlæg modtager vand fra Lynge, Uggeløse og Vassingerød. Endvidere modtages spildevand fra området ved Bastrup.

Anlægget er dimensioneret til 12.000 PE og er i udledningstilladelsen godkendt til 7.340 PE. Der er behandlet i gennemsnit 400.000 m³ vand om året på Lynge Renseanlæg de sidste fem år.

Indbyggertallet i Lynge var pr. 1/1-2012 på 4072.

Renseanlægget har ikke problemer med belastningen og driften i tørvejr, og anlægget overholder udledningskravene.

Der har været problemer med vandmængderne, der kommer til renseanlægget under regn. Der er ikke aflastningsmulighed på selve renseanlægget, men når vandmængderne der kommer mod renseanlægget bliver for store i forhold til anlæggets kapacitet sker der aflastning fra et bassin i oplandet. Den præcise aflastningshyppighed er ikke kendt, da der ikke er etableret monitering, men beregningsmæssigt at det fundet at overløbet aflaster ca. 5 gange årligt og der aflastes en mængde på ca. 4000 m3 årligt.

Udledningen fra Lynge Renseanlæg sker til Kedelsø Å.