Fornyelse af udledningstilladelser

I år 2000 blev der udarbejdet udledningstilladelser for Allerød Spildevands tre renseanlæg. Forvaltningen skærper kravene i udledningstilladelserne i løbet af denne planperiode. Det forventes, at der vil blive stillet krav om, at vandet der ledes ud fra renseanlæggene også analyseres for tungmetaller og miljøfremmede stoffer med henblik på at vurdere, om der udledes mængder af disse stoffer, som skader vandmiljøet.

En eventuel skærpelse vil gælde for Lillerød og Lynge renseanlæg. En fornyelse af udledningstilladelsen for Sjælsmark renseanlæg skal der stilles krav om fra Hørsholm Kommune, hvor renseanlægget ligger.