Om spildevandsplanen

Denne spildevandsplan findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. Allerød Kommune satser på digitale medier. Digitale medier betyder bl.a., at størstedelen af befolkningen har adgang til planen via internettet og som et led i denne satsning er spildevandsplanen for første gang udarbejdet i en digital version.

Det digitale medie giver mulighed for en løbende opdatering af spildevandsplanen i takt med, at der vedtages ændringer af den. Du skal derfor ikke holde styr på de tillæg, som uundgåeligt vil blive vedtaget i løbet af de kommende år. Nu kan du i stedet udelukkende rette blikket mod denne side for at finde ud af, hvad der er gældende i spildevandsplanen på det tidspunkt, du søger.

I den digitale spildevandsplan er det let at finde rundt. Du kan nemt og hurtigt finde frem til det, som har relevans for netop dig.

Under "Strategi og fokus" redegøres for kommunens strategi omkring håndtering af regn- og spildevand samt fokus for denne spildevandsplan, der har en fireårig planperiode.

Under "Spildevandsforhold" findes konkrete beskrivelser af status på spildevandsområdet samt de tiltag, der er planlagt. Der redegøres både for forholdene i byområderne og i det åbne land. Det er ligeledes her du finder en beskrivelse af renseanlæggene.

Under "Retningslinjer og tilladelser" kan du finde oplysninger om, hvad man som borger i kommunen kan i forhold til håndtering af regn- og spildevand, og her beskrives hvordan myndighedsbehandlingen af dette er.

Ønsker du en hurtig og samlet oversigt over, hvad der gør sig gældende for præcis din ejendom, kan du i den grå boks i nederste højre hjørne klikke dig ind på "Hvad gælder for min ejendom" og søge dig frem enten via adresse, matrikelnummer eller kort. Kortet kan gemmes som pdf.

Hvis du ønsker oplysninger om bestemte temaer i spildevandsplanen, kan du søge i feltet i øverste højre hjørne.

Endelig kan du danne dig et overblik over spildevandsplanens opbygning ved at trykke på "oversigt" i værktøjslinjen.

Printfunktionen er enkel og brugervenlig. Ved at bruge hhv. "udskriv"- eller "pdf-udgave" funktionen i øverste højre hjørne, kan du let udskrive enkeltsider eller særlige dele af spildevandsplanen. Printfunktionen sammensætter pdf-filer, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer.

For dig der ikke har computer og netadgang, er der mulighed for at få hjælp ved henvendelse i vores borgerservice og på kommunens biblioteker.