Berørte lodsejere

Ejendomme der kloakeres:

  • Ejendommen Bregnebjerggård
    Slangerupvej 31, matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse

Ejendomme der kan få tinglyst servitut ved placering af offentligt ledningsanlæg på privat jord:

Matr. nr. 9a, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 1n, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 9t, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 9l, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 16m, Uggeløse By, Uggeløse
Matr. nr. 16i, Uggeløse By, Uggeløse
Matr. nr. 18a, Bastrup By, Uggeløse
Matr. nr. 16a, Uggeløse By, Uggeløse
Matr. nr. 9d, Bastrup By, Uggeløse