Planlagte tiltag

I planperioden vil der blive gennemført en række tiltag i de kloakerede områder. Det drejer sig om:

  • Etablering af bassiner for at forbedre kvaltiteten af recipienterne
  • Renovering af ledningsnettet
  • Overvågnings- og varslingssystem