Ansvar og pligter

I menupunktet kan du læse om dels hvilket ansvar og pligter Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S har i forhold til håndtering af regn- og spildevand, men også om hvilket ansvar den enkelte borger og virksomhed har.