Overløbsbygværker

Et overordnet miljømål for kloaksystemet er, at udledning af urenset spildevand fra overløbsbygværkerne er begrænset til et minimum i år 2030. Der vil blive arbejdet målrettet mod dette og indledningsvist vil der blive fokuseret på det overløb, U3.07, Lynge, der er udpeget til indsats i vandhandleplanen. Sideløbende med, at der igangsættes konkrete tiltag på dette ene overløbsbygværk vil kommunen gå i dialog med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S om hvilke tiltag, der bør tages i anvendelse i forhold til nedbringelse af forureningen fra de fælleskloakerede områder.