Grundvand, vandforsyning og vandindvinding

De 10 vandværker i Allerød Kommune har i alt 28 vandindvindingsboringer (Vandforsyningsplan 2007) i Allerød Kommune. Derudover findes der en række private boringer, der forsyner en eller få ejendomme med drikkevand.

Allerød Kommune udgør den centrale del af et større område med særlige drikkevandsinteresser.