Indlemmelse af 11 ejendomme i kloakeret opland

Tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sørupgårdsvej foreslås indlemmet i kloakeret opland i 2017.

Kloakering af ejendommene er i overensstemmelse med kommunens politik for kloakering, som er beskrevet i Spildevandsplan 2013. Principperne for kloakering er:

  • Kloakering foretrækkes i udgangspunktet, da det vurderes som den mest miljøvenlige spildevandshåndtering.
  • Kloakering skal være økonomisk acceptabelt for spildevandsselskabet
  • Kloakering foretrækkes, hvis en eller flere af de miljømæssige problemstillinger, som er nævnt i spildevandsplanen, er til stede.
  • Ejendomme med et velfungerende spildevandsanlæg, som er mindre end 10 år gammelt, kan få udsat kloakeringstidspunktet.

Ejendommene på Mose Anders Vej og Sørupgårdsvej ligger i relativt lave og fugtige områder med problemer i forhold til nedsivning af spildevand. Da kloakering anses for at være den mest miljøvenlige spildevandsløsning, og da den offentlige kloak ligger tæt på de to veje, foreslås ejendommene kloakeret.

Følgende adresser kloakeres:

Mose Anders Vej 2,4 og 6 samt Sørupgårdsvej 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, og 14.

Derfor indlemmes følgende matrikler i kloakeret opland:

2i, Bastrup By, Uggeløse

2l, Bastrup By, Uggeløse

1b, Bastrup By, Uggeløse

2z, Bastrup By, Uggeløse

2f, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

9a, Bastrup By, Uggeløse

1n, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

5h, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

5ac, Bastrup By, Uggeløse

5ad, Bastrup By, Uggeløse

5g, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

5z, Bastrup By, Uggeløse

5f, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen

5e, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen