Kloakrenovering

Renovering af ledninger i eksisterende kloakerede områder sker overordnet ud fra den strategi, at det eksisterende ledningssystem som udgangspunkt ikke opdimensioneres. Hvis der er lokale hydrauliske flaskehalse fjernes disse og ellers renoveres ledningen ud fra den fysiske tilstand. Overholdelse af funktionskrav i forhold til oversvømmelser søges nået ved enten lokal anvendelse eller forsinkelse af regnvandet.

Der anvendes tv-inspektion af gravitationsledningerne som grundlag for renoveringsplanlægningen. Planen er, at der køres tv-inspektion på ca. 15 km ledning om året, svarende til at hele systemet inspceres og vurderes i løbet af 15 år. Først og fremmest skal de ledninger, der endnu ikke er tv-inspicerede (ca. 52 km ud af 235 km) gennemgås.

Ledningerne prioriteres efter type (således at fælles- og spildevandsledninger kommer først), og dernæst efter alder og størrelse på ledningen. Når hele systemet er tv-inspcieret om 3-4 år, begyndes forfra, og på det tidspunkt vil udvælgelsen ske på baggrund af de oprindelige tv-inspektioner sammenholdt med afløbssystemet, alder og dimension.

I øjeblikket arbejder Forsyningen Allerød Rudersdal A/S på at opstille en plan for de konkrete renoveringstiltag. Planen forventes færdig i løbet af 2013.

RENOVERING I ALLERØD KOMMUNE

(Klik her for større billede)
Andel af ledningsnettet:
Blå: Trykledninger (ikke med i renoveringsplan)
Grøn: Renoveret ledning
Gul: Planlagt renoveret ledning
Rød: Ingen plan om renovering