Blovstrød

Blovstrød er blevet kloakeret gennem 1950’erne, 60’erne og 70’erne. Spildevand fra størstedelen af Blovstrød ledes til Sjælsmark Renseanlæg, mens kun en lille del af Blovstrød leder spildevandet til Lillerød Renseanlæg.

Langt størstedelen af Blovstrød er fælleskloakeret. Der er dog enkelte oplande, der er kloakeret for spildevand alene eller spildevand og vejvand, og der er også etableret separat vejafvanding på Sandholmgårdsvej og Blovstrød Alle, der er beliggende i et fælleskloakeret opland.

Det samlede kloakerede areal i Blovstrød udgør ca. 140 ha, hvoraf ca. 100 ha er kloakeret med fælleskloak.

Overløb fra fælleskloakken sker to steder og der aflastes til henholdsvis Drabækken og Ellebækken.

Udløb U1.02, der aflaster til Drabæk har et bassinvolumen på 520 m³, der fyldes inden aflastning til recipienten. Udløbet har en beregningsmæssig gennemsnitlig aflastningshyppighed på 1,6 gange om året. Den aflastede vandmængde kan opgøres til 922 m³/år svarende til 136 m³/red. ha

Overløb U1.03, der aflaster til Ellebækken, har et bassinvolumen på 4530 m³ og overløbet aflaster beregningsmæssig gennemsnitligt med en hyppighed på 1,2 gange om året. Den aflastede vandmængde kan opgøres til 2689 m³/år svarende til 157 m³/red. ha

Separat vejvand fra de få ikke-fælleskloakerede oplande udledes ligeledes i Drabækken og Ellebækken.