Indledning

Tillæg I til Spildevandsplan 2013

Dette tillæg er det første tillæg til Allerød Kommunes digitale spildevandsplan.

I hovedtræk drejer tillægget sig om:

- gennemførelse af kloakering i 3 nye udstykningsområder

- indlemmelse af 3 ejendomme i kloakeret opland

- enkelte præciseringer/rettelser til Spildevandsplan 2013

 

 

Tillæg I til Spildevandsplan 2013 er gældende fra 1. december 2014.

 

Lillerød renseanlæg har kapacitet til at modtage spildevand fra området "Sortemosevej Syd". Ved yderligere udbygninger inden for Lillerød Renseanlægs område vil Allerød Kommune i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S undersøge forskellige løsningsmuligheder for at sikre, at renseanlæggets kapacitet ikke overskrides.

 

For udstykningen "Ny Blovstrød" gælder, at hele det kommende område der skal udgøre Ny Blovstrød indlemmes med dette tillæg. I første omgang kloakeres etape 1 - i udstykningens nordøstlige hjørne. Kloakering af etape 2, 3 og 4 forventes at ske i løbet af 2016.