Kloakopland MN5

Ejendommen Bregnebjerggård, Slangerupvej 31, matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse, kloakeres for spildevand.

Kloakopland MN5 er på 7,242 ha.

Tabel 1 Data for kloakopland MN5:

Kloakopland

Areal (ha)

Befæstet areal (ha) Perkolatmængde (m3/år)
MN5 7,242 1,0 - 4,8*)

3.000 - ca. 14.400 **)

*) Areal der bidrager til afledning af perkolat. Arealet udvides i etaper.
**) Afledningen af perkolatet kan variere over tid og over døgn. Mængden øges i etaper.

Kloakoplandet er beliggende som vist på kortudsnit i figur 1.

Klik for stort billede

Figur 1: Kloakopland MN5.