Planperiode

Denne spildevandsplan dækker perioden 2013-2016.

Spildevandsplanen har fokus på understøttelse af Allerød Kommunes vandhandleplan, der skal sikre, at kommunen får gennemført den indsats, der er beskrevet i de statslige vandplaner for perioden 2010-2015.

Vandhandleplanen har en tidshorisont frem til 2015, og når der kommer dels nye statslige vandplaner og dels en ny vandhandleplan for Allerød Kommune vil der være et behov for en revision af spildevandsplanen.