Aktivitetsplan

Investeringerne på spildevandsområdet er inddelt i følgende hovedområder:

  • Kloakering af nye boligområder
  • Kloakeringer i det åbne land
  • Etablering af bassiner/øvrige tiltag til opfyldelse af vandplanen
  • Tiltag på renseanlæg og pumpestationer
  • Renovering af spildevandsanlæg
  • Opfyldelse af serviceniveau og klimatilpasning

I tabellen ses de aktivteter, der vil blive gennemført i løbet af planperioden indenfor de enkelte hovedområder.

Tabellen er udarbejdet, så de aktivieteter Allerød Kommune har ansvaret for er markeret med grøn, mens aktivteterne, der skal gennemføres af Forsyningen Allerød Ruderdal A/S er markereret med gråt.