Recipientforhold

Regn- og spildevand udledes eller nedsives, hvorved det kan påvirke kvaliteten af vandet i vandløb, søer eller af grundvand.

Statisk kort