Tømningsordning

Byrådet har vedtaget en kommunal tømningsordning for tømning af bundfældningstanke. Alle ejendomme i Allerød Kommune med bundfældningstank er forpligtet til at deltage i ordningen.

Det er Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der driver tømningsordningen for kommunen.

Alle bundfældningstanke tømmes som hovedregel en gang årligt i efteråret. Undtaget er sommerhuse, der kun tømmes hvert andet år.

Samletanke tømmes efter behov på ejerens foranledning. Ejeren står altså selv for at hyre en slamsuger til transport af spildevandet. Samletanke er ikke omfattet af et regulativ.

Bidraget til Allerød Spildevand A/S udgør for bundfældningstanke et fast beløb, der dækker tømning og transport samt et bidrag for behandling.

Bidraget for samletanke udgøres af et fast behandlingsbidrag for aflevering af spildevand på renseanlæg.

De aktuelle takster for tømning kan ses på Forsyningen Allerød Rudersdal A/S' hjemmeside.