Miljøvurdering

Der er sideløbende med spildevandsplanen udarbejdet en miljøvurdering af spildevandsplanen. Miljøvurderingen kan læses via linket i den grå boks nederst til højre på siden.