Vassingerød

Størstedelen af det kloakerede opland i Vassingerød er industrikvarterer, der er kloakeret med separatkloak. I den nordlige del af området nedsives tagvand.

Nyere kloakerede boligområder er kloakeret for husspildevand og kun et enkelt lille opland er kloakeret med fælleskloak.

Der er ca. 165 ha kloakeret opland i Vassingerød, heraf er kun ca. 4 ha fælleskloakeret.