Byggemodninger

Alle byggemodninger, som planlægges etableret i spildevandsplanperioden, tænkes gennemført privat. Som oftest sker der herefter en offentlig overtagelse af ledningssystemet.

Hvis en bygherre ønsker sikkerhed for efterfølgende offentlig overtagelse af et privat udført kloakanlæg, skal der inden kloakanlægget påbegyndes, være indgået aftale med Allerød Spildevand A/S om den fysiske udførelse af anlægget. En del af denne aftale er fastlæggelse af krav til kvalitet, overtagelsestidspunkt, opgørelse af anlæggets værdi med henblik på godtgørelse samt tidspunkt for afregning af godtgørelse (2/3 af tilslutningsbidraget for spildevand) og afregning af tilslutningsbidrag.

Hvis en bygherre ønsker at spildevandsanlægget skal forblive privat (fællesprivat), skal der etableres et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, som fastlægger ejerskab, ansvar for vedligeholdelse og fordeling af udgifter. Spildevandslauget skal være nedsat inden kloakanlægget påbegyndes, hvis der på det tidspunkt er mere end en ejer involveret eller senest på det tidspunkt, hvor der sker udstykning og der da bliver mere end en ejer af kloakanlægget.

Vedtægter for et privat spildevandslaug skal godkendes af byrådet.