Fælles privatkloak

Der er enkelte områder, hvor ikke bare det enkelte hus stikledning, men hele ledningsnettet ejes, drives og vedligeholdes af private grundejere.

Statisk kort