Revision og tillæg

En spildevandsplan skal være endeligt godkendt af Byrådet for at være et gyldigt administrationsgrundlag.

Der er ikke krav til hyppighed for revision af spildevandsplanen, men typisk vil frekvensen være hvert 4-5 år, da der løbende sker ændringer af lovgrundlaget eller fordi andre planer, f.eks. kommuneplanen, giver anledning til at der skal indbygges nye tiltag i spildevandsplanen.

Der udarbejdes tillæg til en spildevandsplan når der viser sig behov for gennemførelse af projekter, som ikke er detaljeret beskrevet i spildevandsplanen eller hvis der er forhold, der skal ændres i forhold til den eksisterende spildevandsplan.