Virksomheder

Ved tilslutning af andet end sanitært spildevand fra en erhvervsgrund, skal der ansøges om en tilslutningstilladelse hos Allerød Kommune. Tilslutningstilladelsen stiller vilkår til indholdsstoffer i spildevandet og evt. forbehandling af spildevandet inden det ledes til kloakken.

Særligt forurenende virksomheder, vil kunne pålægges at reducere forureningen på egen foranledning f.eks. ved rensning eller ved anvendelse af mere miljøvenlige processer.

Er det ikke muligt for virksomheden at nedbringe forureningsindholdet i spildevandet til det af kommunen krævede niveau, pålægges virksomheden særbidrag i henhold til den gældende betalingsvedtægt.