Spildevandsforhold

Det kloakerede område i kommunen dækker ca. 1.450 ha. Det rummer både byerne, men også ejendomme i det åbne land, der er kloakeret. Det samlede kloaksystem omfatter i alt ca. 260 kilometer offentlig ledning, 3 offentlige renseanlæg, 13 overløb fra fælleskloak og 58 udløb, hvor der udledes separat regnvand til recipienter.