Udmatrikulering

Udmatrikulering af en kloakeret grund i to grunde og efterfølgende kloakering af den udstykkede matrikel, kan ske ved:

  • Der føres offentlig spildevandsforsyning frem til grundgrænsen
  • Der kloakeres til spildevandssystemet på stammatriklen

Dette gælder kun indenfor offentligt kloakeret opland.

I den første situation er der tale om offentlig kloakering med sædvanlig afregning af tilslutningsbidrag.

I den anden situation er der tale om at der opstår et fællesprivat spildevandsanlæg ejet af de to matrikler - også selvom de to matrikler har samme ejer. I denne situation skal der dannes og tinglyses et spildevandslaug med tilhørende vedtægter, der fastlægger ansvar for drift og vedligeholdelse. Vedtægterne skal godkendes af byrådet.

Ved udmatrikulering skal Allerød Spildevand A/S orienteres af Allerød Kommune og ved evt. dannelse af et fællesprivat spildevandslaug skal der udarbejdes vedtægter, for at sikre, at kloakforsyningen til stadighed kan opfylde sin forsyningspligt til skel, som også gælder for ejendomme, der er kloakeret til et fællesprivat kloaksystem. I denne situation har forsyningen ligeledes ret til opkrævning af tilslutningsbidrag.