Rettelser til kloakoplande

Navngivning

I Spildevandsplan 2013 er en række kloakoplande udlagt som ”spildevandskloak for husspildevand”. For at præcisere hvordan regnvandet behandles ændres ordlyden til ”Separatkloakeret”, hvis regnvandet ledes i kloak, eller ”Separatkloakeret med nedsivning af tagvand”, hvis tagvandet nedsives.

Rettelse

Kloakopland GV1 der omfatter Møllemoseparken og Sportsvej rettes til således, at det kun rummer Møllemoseparken, klubhuset og flygtningeboliger. Arealerne med boldbaner mm. er ikke i kloakeret opland.


Klik for stort billede

Figur 1: Kortbilag 1

Klik for stort billede

Figur 1: Kortbilag 2