Vandplaner

Allerød Kommune er omfattet af Vandplan 2.2. Isefjord og Roskilde Fjord samt Vandplan 2.3 Øresund.

I Vandplanerne findes miljømålene for de enkelte vandområder, retningslinjer for den lovgivningsmæssige administration samt forslag til virkemidler til målopfyldelse.

Allerød Kommune er i gang med at udarbejde vandhandleplaner, hvori kommunens program for opfyldelse af vandplanernes mål er beskrevet.