Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013

Matrikel 10h, Blovstrød By, Blovstrød er fejlagtigt indlemmet i kloakeret opland. Matriklen ligger ikke i kloakeret opland og matriklen udgår derfor af Tillæg nr. I.