Indledning

Dette tillæg er tillæg IV til Spildevandsplan 2013 og er forvaltningens oplæg til Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er ikke gældende før det er endeligt vedtaget efter offentlig høring og politisk behandling.

Forslag til ”Tillæg IV til Spildevandsplan 2013” omfatter:

  • Rettelser til kloakoplande,
  • Kommende investeringer hos Allerød Spildevand A/S,
  • Optagelse af Søgrøften og Lyngevejsgrøften som spildevandsteknisk anlæg,
  • Indlemmelse af 11 ejendomme i kloakeret opland,
  • Renovering af kloakken i Søparken-området.

Tillægget indgår det, sammen med den tidligere vedtagne spildevandsplan, som Allerød Kommunes samlede spildevandsplan og udgør herefter Allerød Spildevand A/S´s lovmæssige grundlag, for at gennemføre de i tillægget beskrevne tiltag.

Tillæg IV til Spildevandsplan 2013 er gældende fra 11. oktober 2016.