Hvad reguleres i spildevandsplanen?

En godkendt spildevandsplan er en del af administrationsgrundlaget for kommunen og beskriver rettigheder og pligter med hensyn til håndtering af spildevand for myndighed, spildevandsforsyning og borgere.

Spildevandsplanen giver mulighed for at gennemføre påbud, ekspropriationer og servitutter for gennemførelse af aktiviteterne i spildevandsplanen.

Allerød Spildevand A/S ejer de offentlige spildevandsanlæg i kommunen, driften af spildevandsanlæggene i Allerød Kommune varetages af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, og i enkelte tilfælde private aktører.

Spildevandsplanen er Allerød Kommunes redskab til at håndtere afledning af regn- og spildevand i Allerød Kommune og gælder for alle aktører i Allerød Kommune.