Velkommen til Spildevandsplan 2013

Velkommen til Allerød Kommunes digitale spildevandplan.

Spildevandsplanen understøttelser kommuneplanen og den kommunale vandhandleplan og skal sikre, at der fortsat arbejdes med en langsigtet og bæredygtig strategi for håndtering af regn- og spildevand i kommunen.

I den gældende spildevandsplan fra 2008 tog kommunen hul på håndteringen af udfordringer som følge af et ændret nedbørsmønster med større og kraftigere regnskyl. Allerød Kommune har vedtaget et ambitiøst mål for klimatilpasning og serviceniveau i forhold til oversvømmelser og denne spildevandsplan arbejder med til at implementere konkrete løsninger og sikre muligheden for at realisere håndtering af mere nedbør som følge af ændrede klimaforhold.

Spildevandsplanen beskriver status for den eksisterende spildevandsafledning og indeholder en oversigt over kommende aktiviteter, som kommunen planlægger at udføre eller at påbyde andre at udføre.

Denne spildevandsplan erstatter den tidligere spildevandsplan fra 2008 inkl. tillæg.

Du kan læse mere om hvordan du navigerer rundt i spildevandsplanen, ved at klikke på menupunktet "Om spildevandsplanen" til venstre her på siden.