Lillerød

Den ældste del af kloakken i Lillerød er fra slutningen af 1930’erne. Bymidten og boligkvarterene omkring Skovvang er alle fælleskloakerede, mens den vestlige del af Lillerød er separatkloakeret, nogle steder med nedsivning af tagvand.

Der er kloakeret 766 ha, heraf 269 ha med fælleskloak, 61 ha er kloakeret for husspildevand og de sidste 436 ha er separatkloakeret, nogle steder med nedsivning af tagvand.

Spildevand fra Lillerød ledes til Lillerød Renseanlæg.

Overløb fra den fælleskloakerede del af kloakken sker som det eneste sted fra overløbet ved Lillerød Renseanlæg til Søgrøften. Overløbet aflaster beregningsmæssigt i gennemsnit 1,3 gange om året.