Allerød Spildevand A/S

Allerød Spildevand A/S ejer størstedelen af ledninger, bassiner og renseanlæg i kommunen. Det er Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der varetager den daglige drift af spildevandssystemet. Det er også Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der varetager tømningsordningen i Allerød Kommune.

Allerød Spildevand A/S er forpligtet til at aftage spildevand fra ejendomme i kloakerede områder fra stueplanniveau. Det vil sige, at spildevandet fra stueplan i boligen skal kunne ledes til forsyningens spildevandssystem via gravitation. Hvis dette ikke kan lade sig gøre er Allerød Spildevand A/S forpligtet til at etablere og drive en pumpe til at pumpe vandet ud i spildevandsanlægget.

Hvis ejendommen har en kælder er det nogle gange muligt at lade spildevandet gravitere ud i kloaksystemet. Hvis spildevandet ikke kan gravitere ud, er det den enkelte grundejer, der skal etablere og drive en pumpe, der kan pumpe spildevandet op i spildevandsanlægget.

Derudover står Forsyningen Allerød Rudersdal A/S for den daglige kontakt med kunderne (borgerne) i relation til tømningsordningen og drift af anlæg.