Tid og økonomi

I 2012 har investeringsniveauet for Allerød Spildevand været ca. 37 mio. kr. I forhold til dette er de planlagte investeringer for 2013 væsentligt lavere

Fra 2014 hæves investeringsniveauet igen, så de årlige investeringer for selskabet kommer til at ligge på omkring 40 mio. For at opfylde serviceniveauet med hensyn til oversvømmelser er det tidligere vedtaget, at dette skal realiseres inden 2040. Det kan forventes, at Allerød Spildevand for at løfte denne opgave må øge investeringsniveauet yderligere i forhold til de 40 mio. kr. årligt, men det afhænger i høj grad af hvilke løsninger, der vælges at implementere.

For at opnå størst mulig integration med natur og relevante interessenter vil investeringerne ske i samarbejde med Allerød Kommune.