Indledning

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er en justering og præcisering af tidligere Tillæg II til Spildevandsplan 2013 fsva. kloakoplandet Vassingerød Nordøst (VasNOE).

Tillæg II til Spildevandsplan 2013 aflyses således fsva. dette kloakopland.

Tillæg V til Spildevandsplan 2013 er gældende fra 27. april 2017