Nye udstykninger

Følgende områder indlemmes i kloakeret opland:

Falkenhøjvej/Kattehalevej - 6 ejendomme kloakeres

Navn: Falkenhøjvej/Kattehalevej
Planlagt Kloakeret 2015/2016
Kloaksystem Der kloakeres for husspildevand. Tagvand ledes til faskiner og lignende.
Renseanlæg Lillerød renseanlæg
Områdetype Boligområde

Birkholmvej/Lystrupvej/Sandkildevej - 15 ejendomme kloakeres

Navn Birkholmvej/Lystrupvej/Sandkildevej
Planlagt kloakeret 2015/2016
Kloaksystem Der kloakeres for husspildevand. Tagvand ledes til faskiner og lignende.
Renseanlæg Lynge renseanlæg
Områdetype Boligområde

Kærhøjgårdsvej/Gl. Nøglegårdsvej - 6 ejendomme kloakeres

Navn Kærhøjgårdsvej/Gl. Nøglegårdsvej
Planlagt Kloakeret 2015/2016
Kloaksystem Der kloakeres for husspildevand. Tagvand ledes til faskiner og lignende.
Renseanlæg Lynge renseanlæg
Områdetype Boligområde

Vestre Teglværksvej - 11 ejendomme kloakeres

Navn Vestre Teglværksvej
Planlagt Kloakeret 2015/2016
Kloaksystem Der kloakeres for husspildevand. Tagvand ledes til faskiner og lignende.
Renseanlæg Sjælsmark renseanlæg
Områdetype Boligområde

Ny Vassingerød Nordøst - 3 matrikler indlemmes i kloakeret opland

Navn Ny Vassingerød Nordøst
Planlagt Kloakeret 2015/2016
Kloaksystem Der kloakeres for husspildevand. Tagvand ledes til faskiner eller til recipient via bassin. Vejvand renses og ledes til nedsivning eller til recipient via bassin
Renseanlæg Lynge renseanlæg
Områdetype Industriområde

Det tilstræbes, at områderne kloakeres i denne rækkefølge: Falkenhøjvej/Kattehalevej - Kærhøjgårdsvej/Gl. Nøglegårdsvej - Vestre Teglværksvej - Ny Vassingerød Nordøst - Birkholmvej/Lystrupvej/Sandkildevej.


(Se vejledende bilag med illustrationer og  adresserforsplan2013_tillaeg.pdf (159.8 KB) over hvilke ejendomme og adresser der kloakeres)

Falkenhøjvej/Kattehalevej (klik for større billede)

Birkholmvej/Lystrupvej/Sandkildevej Øvre (klik for større billede)

Birkholmvej/Lystrupvej/Sandkildevej Nedre (klik for større billede)

Kærhøjgårdsvej/Gl. Nøglegårdsvej Øvre (klik for større billede)

Kærhøjgårdsvej/Gl. Nøglegårdsvej Nedre (klik for større billede)

Vestre Teglværksvej Øvre (klik for større billede)

Vestre Teglværksvej Nedre (klik for større billede)

Vassingerød Nordøst (klik for større billede)