Rettelser i spildevandsplan 2013

På det digitale kort knyttet til Spildevandsplan 2013 rettes følgende temaer:

- "Nedsivning ikke mulig på grund af vandboringer". Titlen ændres til "Nedsivning af husspildevand ikke mulig på grund af vandboringer". Markeringen på kortet justeres så der er blå zone med radius på 300 meter ved alle vandboringer.

- "Kildepladszoner - ingen nedsivning". Titlen ændres til "Kildepladszoner - ingen nedsivning af urenset vejvand".

 

I Spildevandsplan 2013 står der: "Der må ikke etableres nye flader, der indeholder zink, kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt til nedsivning."

Teksten ændres til: "Der må ikke etableres nye flader, der indeholder kobber eller bly, hvorfra overfladevandet ønskes ledt direkte til nedsivning uden rensning.

Hvis der ved nybyggeri eller ved renovering af bestående bygninger vælges at etablere nye flader med zink, en legering med zink eller coated zink, skal det afledte vand ledes til kloak (med mindre lokalplanen foreskriver at tagvand skal nedsives) eller renses forud for nedsivning. En løsning med rensning forud for nedsivning må først etableres efter tilladelse fra kommunen".