Indledning

Formålet med tillæg nr. VI til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 er at skabe det planmæssige grundlag for kloakering af matr. nr. 16, Bastrup By, Uggeløse. Matriklen kloakeres for spildevand.

Tillægget indeholder desuden rettelser til tillæg I og IV.

Et forslag til tillæg VI til spildevandsplan 2013 har været i offentlig høring fra 28. juni til 23. august 2021.

Tillægget til spildevandsplanen er vedtaget af Byrådet den 12. oktober 2021, og træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

Tillæg VI Til Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 (PDF)