Lovgrundlag og miljøvurdering

Tillægget er udarbejdet i medfør af:

  • 32, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lov nr. 1317 af 19. november 2015)
  • Kapitel 3 og 4 i Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 46 af 12. januar 2016)