Grundlag

En spildevandsplan er underlagt den lovgivning, der findes på området, ligesom retningslinjer der er udstukket i overordnede planer skal følges.

Via menupunkterne kan du læse om det lov- og plangrundlag, der ligger til grund for spildevandsplanen.