Rettelse til Tillæg IV til spildevandsplan 2013

I tillæg IV er tre ejendomme på Mose Anders Vej samt otte ejendomme på Sørupgårdsvej indlemmet i kloakeret opland.

Der er fejl i den tilhørende oversigt over, hvilke matrikler der indlemmes. De rigtige matrikler er:

2i, Bastrup By, Uggeløse
2l, Bastrup By, Uggeløse
1b, Bastrup By, Uggeløse
2f, Bastrup By, Uggeløse - del af matriklen
5h, Kollerød By, Lynge - del af matriklen
5ac, Kollerød By, Lynge
5ad, Kollerød By, Lynge
5g, Kollerød By, Lynge - del af matriklen
5z, Kollerød By, Lynge
5f, Kollerød By, Lynge - del af matriklen
5e, Kollerød By, Lynge - del af matriklen