Indledning

Dette er andet tillæg til Allerød Kommunes digitale spildevandsplan.


I hovedtræk drejer tillægget sig om:

  • Kloakering af 4 områder i det åbne land.
  • Indlemmelse af 3 matrikler i kloakeret opland, således at nyt erhvervsområde – Ny Vassingerød Nordøst – kan kloakeres.
  • Enkelte præciseringer/rettelser til Spildevandsplan 2013.

    Tillæg II til Spildevandsplan 2013 er gældende fra 26. november 2015.