Håndtering af regnvand, private

Alt regnvand skal så vidt muligt håndteres på egen grund. Ved ansøgning kan der i enkelte tilfælde gives dispensation til at aflede regnvandet til kloakken. Dette kræver at der betales tilslutningsbidrag for regnvand.

I de følgende afsnit kan du læse om, hvad der gælder i forskellige situationer.