Arealbehov og ekspropriation

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med gennemførelse af projekter i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan.

Denne spildevandsplan omfatter udpegning af en række ejendomme beliggende udenfor byområder, der skal kloakeres. I forbindelse med detailplanlægningen af kloakeringen af disse områder kan der opstå behov for at etablere ledninger på privat grund, som der skal lyses servitut på.

Under planlagte tiltag er beskrevet en række indsatser, som skal gennemføres i løbet af planperioden. Disse indsatser skal omsættes til konkrete projekter og afhængigt af udformningen af de enkelte projekter kan der blive behov for eventuelt at få dele af ejendommene eksproprieret eller belagt med servitut. Såfremt dette viser sig nødvendigt vil der ligeledes blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen.

Såfremt, der ikke kan opnås frivillig aftale om overtagelse af areal eller tinglysning af deklarationer i forbindelse med etablering af spildevandstekniske anlæg, giver en vedtaget spildevandsplan hjemmel til at gennemtvinge arealerhvervelserne og tinglysningerne ved ekspropriation.