Rettelse til Tillæg I til spildevandsplan 2013

I Tillæg I til Spildevandsplan 2013 er der på tegning angivet, hvilke matrikler der indlemmes i kloakeret opland for udstykningen Sortemosevej Syd. Tegningen stemmer dog ikke overens med den tilhørende tekst. Det korrekte er følgende seks matrikler: matrikel 6a, 6bf, 6bc, 6bd, 6bg, 7000m Blovstrød By, Blovstrød.